Personal tools
HylaFAX The world's most advanced open source fax server

Ruzgar-Enerjisi

Rüzgarı oluşturan hava akımının sahip olduğu enerjiye rüzgar enerjisi denir. Bu enerji kinetiktir ve gerekli araç-gereçlerle birçok alanda kullanılabilir. Rüzgar gücünün kullanımı çok eski zamanlarda başlamıştır. İlk kullanım alanı ise gemilerdir. Hava akımına karşı duran büyük yelkenler, akımın gücüyle gemiyi ilerletmekteydiler. Böylece daha az insan gücü gerekmekteydi.

Geçmişten günümüze rüzgar gücünün kullanım alanları bir hayli genişlemiştir. Ucuz olması, temiz ve çevreye duyarlı olması, yüksek performansı ve düşük insan gücü gereksinimi nedenleriyle birçok alanda diğer seçeneklerden fazla tercih edilmektedir.

Rüzgar gücünün en çok kullanıldığı alan elektrik üretimidir. Fakat bu işlem için bazı gereksinimler vardır. Rüzgar gücüyle elektrik üretmek için rüzgar tribünleri kullanılır. Bu tribünler 3 kısımdan oluşur:

1-) Pervane: Geniş yanal yüzeyleriyle yüksek hava akımına maruz kalan ve bu sayede dönerek rüzgar enerjisini kinetik enerjiye çeviren kısımdır. Eğer birden fazla rüzgar tribünü kullanılacaksa tüm tribünlerin pervaneleri aynı yönde dönmelidir.

2-) Şaft: Şaftın bir ucu pervaneye diğer ucu ise motora bağlıdır. Pervanenin dönmesiyle birlikte şaft da döner ve dönüş hızıyla doğru orantılı olarak motora hareket verir.

3-) Jeneratör (Üreteç): Şaftın hareket verdiği motor döndükçe gerilim oluşturan kısımdır. Sistemin son parçasıdır.

Ayrıca rüzgar enerjisinden faydalanmanın avantajları çok fazladır. Bunlardan bazıları:

- Temiz ve çeyreye duyarlı olması.

- Sera gazı yaymaması.

- Ucuz ve yenilenebilir olması.

- Düşük insan gücü gereksinimi,

- Kolay bakım ve yüksek performans.

Tabi herşeyin olduğu gibi rüzgar gücünün de bazı olumsuz yanları vardır. Ancak bunlar çok az ve önemsenecek boyutta şeyler değildir. (Rüzgar gücünün en yaygın kullanıldığı alan olan rüzgar tribünleri gerektirdikleri geniş arazi ve neden oldukları görüntü kirliliği nedeniyle bu etkenlerin başında gelir.)


This page was last edited on 15 April 2012, at 12:51.

Powered by MediaWiki
Attribution-ShareAlike 2.5

Project hosted by iFAX Solutions